EN

Oddział psychiatryczny stacjonarny

Oddział psychiatryczny stacjonarny - ilustracja

Centrum Medyczne Gizińscy  Sp. z o.o. posiada w swej strukturze 2 Oddziały psychiatryczne stacjonarne (Psychiatryczny Ogólny i Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych), które zapewniają całodobową opiekę nad Pacjentami kierowanymi do tutejszego ośrodka w trybie planowym oraz nagłym. Oddziały kierują swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami uwarunkowanymi organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, towarzyszącym uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem (adaptacyjnymi), somatyzacyjnymi, odżywiania, zaburzeniami snu, zaburzeniami nawyków i impulsów oraz zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

Odział Psychiatryczny w Centrum Medycznym Gizińscy funkcjonuje od 31.10.2008r., systematycznie zwiększając liczbę miejsc (aktualnie łącznie 55 łóżek) i poszerzając ofertę terapeutyczną. Hospitalizacje na tutejszych oddziałach są objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Od 2015r. w obrębie Centrum Medycznego Gizińscy funkcjonuje ponadto Izba Przyjęć Psychiatryczna, w której całodobowo udzielamy konsultacji psychiatrycznych w stanach nagłych. Izba Przyjęć w ramach obsługi medycznej zapewnia przeprowadzenie badania lekarskiego dla oceny wskazań zdrowotnych do leczenia szpitalnego i kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego ze względu na rodzaj schorzenia oddziału szpitalnego lub innego właściwego zakładu opieki zdrowotnej oraz udziela w razie potrzeby pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do leczenia w innym terminie.

Celem leczenia w warunkach oddziału stacjonarnego jest uzyskanie poprawy stanu psychicznego i funkcjonowania w rolach społecznych na poziomie niewymagającym dalszej hospitalizacji oraz utrzymania komfortu życia pomimo choroby, w oparciu o pomoc ambulatoryjną po wypisie z oddziału.

Pacjenci i personel tworzą wspólną społeczność terapeutyczną. Pacjenci otrzymują opiekę lekarską związaną z diagnostyką i farmakoterapią zaburzeń psychicznych, opiekę pielęgniarską oraz diagnostykę i opiekę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną.

W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest: psychoterapia grupowa, indywidualne wsparcie psychologiczne, muzykoterapia, psychorysunek, arteterapia, relaksacja, zajęcia fizyczne w klubie sportowym, kino filmów terapeutycznych i podróżniczych, prowadzone są spotkania psychoedukacyjne, mające na celu zrozumienie istoty choroby psychicznej i związanych z nimi ograniczeń oraz grupy treningowe, wspomagające umiejętności społeczne, w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem czy emocjami.

Część Pacjentów przebywających na oddziale po wstępnej kwalifikacji uczestniczy w psychoterapii grupowej prowadzonej równolegle do pozostałych oddziaływań terapeutycznych. Jej celem jest doprowadzenie do zmian, które pozwolą na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i przeżywanego cierpienia. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza, jeśli wsparcie społeczne i uczenie o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści. Zalecana wobec zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz w momencie przeżywania sytuacji kryzysowych.

Terapia grupowa umożliwia:

 • poprawę relacji i komunikacji z innymi;

 • szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom bycia z innymi w grupie i na zewnątrz grupy;

 • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi;

 • uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby;

 • otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych;

 • podwyższenie samooceny;

 • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia;

 • przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją, na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym w zakresie pielęgniarstwa.

We wrześniu 2014 roku uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie ośrodka stażowego dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (zgłoszenia: anna.kazula@gizinscy.pl).

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Pacjenci, którzy z uwagi na charakter niektórych zaburzeń psychicznych nie rokują poprawy w ramach leczenia w warunkach Oddziału Psychiatrycznego a wymagają całodobowej opieki specjalistycznej powinni być leczeni w specjalistycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w chwili obecnej Centrum Medyczne Gizińscy nie posiada w swojej ofercie tej formy opieki.

Profil terapeutyczny Oddziału nie obejmuje także długoterminowej terapii uzależnień pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych i/lub wymagających detoksykacji – leczenie powyższych zaburzeń powinno odbywać się w specjalistycznych warunkach Oddziałów i Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Oddziałach Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (tzw. detoksykacyjnych), których na chwilę obecną nie posiadamy w swojej ofercie terapeutycznej.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY:

 • Kierownik Lecznictwa Psychiatrycznego :

dr n. med. Włodzisław Giziński –  specjalista psychiatra

 

 • Koordynator Oddziałów Psychiatrycznych Stacjonarnych:

dr n. med. Tomasz Skrzypek – specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

 

 • Ordynatorzy:

lek. Witold Bartkowiak – specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

lek. Lech Giziński – specjalista psychiatra

 

 • Koordynator ds. Pielęgniarstwa Oddziałów Psychiatrycznych

Tomasz Adamczyk – mgr, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, ukończony kurs „Systemowa terapia rodzin”

 • Zastępca Koordynatora ds. Pielęgniarstwa Oddziałów Psychiatrycznych

Mateusz Mizera – licencjat ratownictwa medycznego, magister pielęgniarstwa, licencjat zdrowia publicznego

 

 • Pielęgniarki i Pielęgniarze:

Urszula Mizera – mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych, ratownik medyczny

Beata Baszak – mgr specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Konrad Waszak – mgr pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego

Wiesława Garstecka – licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Grażyna Świder – licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Arleta Świtkowska – licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Agnieszka Kaźmierska – pielęgniarka dyplomowana, kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz kurs pomocy psychologicznej,

Alicja Paczkowska – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

Katarzyna Hoppe – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 • Ratownicy medyczni:

Maciej Klimek – licencjat ratownictwa medycznego, magister zdrowia publicznego

Maria Jabłońska – licencjat ratownictwa medycznego

Wojtek Król – licencjat ratownictwa medycznego

Radosław Perkowski – licencjat ratownictwa medycznego

Daniel Perz – ratownik medyczny

 

 • Psycholodzy:

Monika Lutostańska – mgr psychologii, psychoterapeuta

Barbara Detmer – mgr psychologii

Anna Dąbrowska – mgr psychologii, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej

Beata Biednik-Brzozowska – mgr psychologii

Marta Jułkowska – mgr psychologii

 

 • Terapeuci zajęciowi:

Waldemar Kakareko – mgr sztuki

Magdalena Szulczewska – mgr sztuki

Kinga Tomczak – mgr sztuki

Kamila Biechowska – mgr sztuki

 

 • Ratownicy KPP

Jankiewicz Mikołaj

Ślusarek Jakub

Marcelina Maciejewska

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design