EN

Kontakt

Rejestracja

tel. +48 52 345 50 80

fax. +48 52 366 50 25
fax. +48 52 506 57 59

e-mail: rejestracja@gizinscy.pl

e-mail: medycynaestetyczna@gizinscy.pl

Centrum Medyczne Gizińscy

ul. Leśna 9A, Bydgoszcz 85-676

Dojazd

Otwórz mapę w nowym oknie
Dojazd MZK – Serwis „Jak Dojade”


REJESTRACJA NA WIZYTY LEKARSKIE, KWALIFIKUJĄCE DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH :

52 345 50 80 wewn. 1

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 20.00

rejestracja internetowa: rejestracja@gizinscy.pl


REJESTRACJA NA WIZYTY W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM:

52 320 06 81 lub 661 484 738

Godziny przyjęć:

poniedziałek i czwartek w godzinach
15.00 – 20.00

wtorek, środa, piątek w godzinach
8.30 – 14.00


DZIAŁ PLANOWANIA ZABIEGÓW W RAMACH NFZ I KOMERCYJNYCH

Rejestracja osobista:
gab. 4401 (budynek szpitala) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 (w przypadku zabiegów w ramach NFZ konieczne jest okazanie skierowania do szpitala)

Rejestracja telefoniczna na zabiegi:
+48 605 854 606
+48 661 563 036
52 345 50 80 wewn. 3

Rejestracja internetowa na zabiegi:
barbara.maciejewska@gizinscy.pl

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy , że

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Leśna 9A, 85-676 Bydgoszcz , tel.: 52 345 50 80, adres e-mail info@gizinscy.pl Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie , e-mailem.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym Gizińscy Sp. z o.o., Pan Tomasz Powała, e-mail: iod@gizinscy.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji udzielenia świadczenia medycznego.

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design