WYSZUKAJ oddział psychiatryczny

Zespół terapeutyczny

 • lek. Beata Bierkowska – Jakóbczyk ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Ogólnego 1, specjalista psychiatra
 • lek. Dorota Dobrzeniecka-Woś ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej
 • lek. Sylwia Jaskólska
  lek. Sylwia Jaskólska
  ordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Rehabilitacyjnego specjalista psychiatra
 • lek. Marta Kułaga
  lek. Marta Kułaga
  lekarz psychiatra Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Ogólnego 2, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego
 • mgr Agnieszka Gralak
  mgr Agnieszka Gralak
  psycholog
 • mgr Magdalena Jędrusik pedagog, psychoterapeuta
 • mgr Anna Kazuła Koordynator Zespołu Psychologów Oddziałów Psychiatrycznych Dziennych, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PSPI, specjalista terapii środowiskowej
 • dr n. hum. Hanna Malicka-Gorzelańczyk
  dr n. hum. Hanna Malicka-Gorzelańczyk
  psychoterapeuta
 • dr n. o zdr. Malwina Tudorowska psycholog, psychoterapeuta, trener I stopnia PTP
 • mgr Katarzyna Walas psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Marcin Woźniak
  mgr Marcin Woźniak
  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • mgr Jacek Maślankowski
  mgr Jacek Maślankowski
  certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii PTP
 • mgr Waldemar Kakareko
  mgr Waldemar Kakareko
  Koordynator Zespołu Terapeutów Zajęciowych Oddziałów Psychiatrycznych Dziennych i Oddziału Stacjonarnego, magister sztuki
 • mgr Alicja Paczkowska
  mgr Alicja Paczkowska
  Koordynator Zespołu Pielęgniarskiego Oddziałów Psychiatrycznych Dziennych, magister pielęgniarstwa

ODDZIAŁ DZIENNY CENTRUM PSYCHIATRII

 

LOKALIZACJA I KONTAKT NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DZIENNY:
ul. Kościuszki 16
85-079 Bydgoszcz
+48 52 321 32 03
psychiatria.kosciuszki@gizinscy.pl

Pobyt na Oddziałach Dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, w stałych godzinach od 8:00 do 14:00.

Pobyt Pacjenta uwarunkowany jest wcześniejszą rejestracją oraz dostarczeniem skierowania. Długość hospitalizacji na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Nerwicowym wynosi do 12 tygodni. Natomiast na Oddziale Rehabilitacyjnym do 16 tygodni. Czas leczenia jest zależny od stanu psychicznego Pacjenta, osiągnięcia celów terapeutycznych lub diagnostycznych. Jego celem jest uzyskanie poprawy stanu psychicznego i funkcjonowania w rolach społecznych, na poziomie niewymagającym dalszej hospitalizacji oraz utrzymania komfortu życia pomimo choroby, w oparciu o pomoc ambulatoryjną po wypisie z Oddziału.

Oddział Psychiatryczny Dzienny w Centrum Medycznym Gizińscy funkcjonuje od 2003 roku. Przez ten czas wypracowaliśmy własny model terapii, który cały czas staramy się rozszerzać, aby umożliwić jak najbardziej optymalną formę leczenia dla Pacjentów.

W strukturze Oddziału Psychiatrycznego Dziennego funkcjonują trzy Oddziały Dzienne Psychiatryczne, w tym:

 • Oddział Psychiatryczny Dzienny Ogólny
 • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny
 • Oddział Psychiatryczny Zaburzeń Nerwicowych

Pobyt na Oddziałach zapewnia pośrednią formę hospitalizacji między oddziałem całodobowym, a opieką ambulatoryjną. Oddziały kierują swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami uwarunkowanymi organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym oraz zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem (adaptacyjnymi), somatyzacyjnymi, odżywiania, zaburzeniami nawyków i impulsów czy zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

Pacjenci i personel tworzą wspólną społeczność terapeutyczną

Dlaczego warto? – Więcej

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym w zakresie pielęgniarstwa.

We wrześniu 2014 roku uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie ośrodka stażowego dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (zgłoszenia: anna.kazula@gizinscy.pl).