Home/Zespół Poradni Żywieniowej

ŻYWIENIE DOJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH

Żywienie Dojelitowe w Warunkach Domowych prowadzimy od 01.07.2008 roku. Usługi są refundowane przez NFZ, pacjent trafiający pod naszą opiekę nie płaci za nie.

Zespół tworzą wysokiej klasy specjaliści, którzy od lat doskonalą swoje umiejętności w leczeniu żywieniowym. Naszymi podopiecznymi są osoby, które w wyniku różnych chorób nie mogą przyjmować posiłków w sposób naturalny.

CMG Pakiet24

ZAPEWNIAMY

  • przygotowanie i przeszkolenie w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych
  • stały kontakt telefoniczny z personelem
  • badania kontrolne zgodnie z obowiązującymi standardami i stanem klinicznym
  • wizyty kontrolne (nie rzadziej niż co 3 miesiące, w razie potrzeby częściej)
  • dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych
  • możliwość hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego
  • pomoc w udrożnieniu zgłębnika bądź poprawę mocowania zgłębnika (lub przetoki) odpowiednio do potrzeb
  • kontrolę położenia zgłębnika lub przetoki

W naszym ośrodku zajmujemy się również zakładaniem sztucznych dostępów do przewodu pokarmowego przy pomocy gastroskopu (przezskórna endoskopowa gastrostomia).

W każdej sprawie związanej z dietą, sprzętem, opieką, powikłaniami pacjent może kontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką z naszego zespołu.

KONTAKT

MGR MARTA KIEŁB

+48 606 283 298
od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 do 16.00