Home/Pakiet 24 H

PAKIET 24 HOcena stanu zdrowia w ciągu 24 godzin

Program profilaktyczno zdrowotny realizowany w Centrum Medycznym Gizińscy skierowany jest zarówno do osób zdrowych, które w sposób szybki i w pełni profesjonalny chcą poznać stan swojego zdrowia, a tym samym traktowany jest jako badanie profilaktyczne, ukierunkowane na wczesne wychwytywanie zmian i wykrywanie chorób w okresie subklinicznym, czyli takim, w którym nie dają one typowych objawów chorobowych, jak również do osób chorych, cierpiących na różne schorzenia, w celu monitorowania i modyfikacji dotychczasowego leczenia.

Oferta programowa skierowana jest dla osób w każdym przedziale wiekowym, niezależnie od płci i składa się z modułu podstawowego wykonywanego u wszystkich pacjentów i modułu szczegółowego, na który składają się rozszerzone badania laboratoryjne, diagnostyczne, leczenie oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. Moduł szczegółowy dobierany jest indywidualnie po wstępnej ocenie zdrowia, po dokładnym zebraniu wywiadu chorobowego, badaniu lekarskim i badaniach szczegółowych.

DLACZEGO WARTO? – Kliknij

CENNIK PAKIETY 24 H – Kliknij

CMG Pakiet24
CMG Pakiet24

SZEROKI ZAKRES BADAŃ

Szeroki zakres dostępnych badań laboratoryjnych, diagnostycznych (rezonans magnetyczny, echo serca, gastroskopia, kolonoskopia, spirometria) oraz wysokospecjalistycznych konsultacji medycznych gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług i pełny, rzetelny obraz stanu swojego zdrowia, z postawieniem odpowiedniej diagnozy, zaordynowaniem leczenia, zaplanowaniem badań kontrolnych oraz zaleceń niefarmakologicznych, co do diety i stylu życia.

Program przeprowadzony jest w warunkach szpitalnych, w ramach hospitalizacji 1 – 2 dniowych, w zależności od zaplanowanych badań diagnostycznych i zaleconej terapii.

KONTAKT Z KOORDYNATOREM PAKIETU 24H:

EWELINA BUZAŁA +48 605 300 155 ewelina.buzala@gizinscy.pl
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00