WYSZUKAJ ZABIEG SZPITALNY

Specjaliści

Laryngologia ODDZIAŁ SZPITALNY

W ramach leczenia chirurgicznego z zakresu Otolaryngologii na bloku operacyjnym są wykonywane procedury zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak również szerokie spektrum operacji w znieczuleniu ogólnym.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen zakres podstawowych zabiegów laryngologicznych: operacje nosa, migdałków, jamy ustnej i ucha oraz innych narządów tj. języka, szyi, zatok i gruczołów ślinowych. Ponadto, stosując metody chirurgii radiofalowej RFITT skutecznie i szybko leczymy chrapanie i bezdechy nocne.

Z zakresu laryngologii przeprowadzane są zabiegi operacyjne komercyjne oraz refundowane ze środków


Laryngologia – zabiegi CENA
Myringotomia podczas innego zabiegu w znieczuleniu ogólnym 700 zł
Adenotomia (usunięcie migdałka trzeciego – gardłowego) 4 500 zł
Adenotomia + konchotomia 5 200 zł
Adenotomia + myringotomia 5 200 zł
Adenotomia + podcięcie wędzidełka języka 5 200 zł
Adenotomia + tonsillotomia + tympanostomia 6 100 zł
Adenotomia + tympanostomia 5 500 zł
Adenotomia + tonsillotomia 5 500 zł
Adenotomia + tonsillotomia RF 5 500 zł
Adenotomia + tonsillectomia do 17 r.ż. 6 800 zł
Adenotomia + tonsillectomia po 18 r.ż. 7 000 zł
Tonsillectomia (usunięcie migdałków podniebiennych) 6 400 zł
Tonsillotomia (podcięcie migdałków podniebiennych) 5 300 zł
Tonsillotomia RF (podcięcie migdałków podniebiennych) 5 300 zł
Tympanostomia (włożenie drenów w błony bębenkowe) 3 500 zł
Usunięcie drenu z jednego ucha w znieczuleniu ogólnym – założone w CM Gizińscy 2 000 zł
Usunięcie drenu z jednego ucha w znieczuleniu ogólnym – założone innej placówce 3 200 zł
Usuniecie drenów z obu uszu w znieczuleniu ogólnym – założone w CM Gizińscy 2 000 zł
Usuniecie drenów z obu uszu w znieczuleniu ogólnym – założone innej placówce 3 200 zł
Podcięcie wędzidełka/wargi górnej w znieczuleniu ogólnym (frenotomia) 2 600 zł
Podcięcie wędzidełka języka/wargi górnej w znieczuleniu miejscowym – ambulatoryjnie 700 zł
Podcięcie wędzidełka języka/wargi górnej w znieczuleniu miejscowym – na bloku operacyjnym 1 000 zł
Podcięcie wędzidełka języka laserem/RF (frenotomia) 1 600 zł

 

Zabiegi otolaryngologiczne – endoskopowe

Endoskopia nosogardła w znieczuleniu ogólnym od 3 000 zł
FESS – operacja endoskopowa nosa i zatok od 7 500 zł
FESS + korekcja przegrody nosa od 8 500 zł
FESS + septoplastyka + konchotomia od 9 000 zł
FESS + septoplastyka + polipy nosa od 9 000 zł
FESS + usunięcie polipów nosa od 8 000 zł
FESS + septoplastyka + konchotomia + polipektomia od 9 500 zł
FESS + konchotomia od 8 400 zł

 

Zabiegi otolaryngologiczne – pozostałe

Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) od 5 800 zł
Septoplastyka + konchotomia od 6 300 zł
Septoplastyka + leczenie chrapania RF od 6 800 zł
Rynoseptoplastyka (korekcja nosa i przegrody nosa) od 10 500 zł
Konchotomia (korekcja małżowin nosowych) – znieczulenie miejscowe od 2 000 zł
Konchotomia (korekcja małżowin nosowych) – znieczulenie ogólne od 4 800 zł
Kryptoliza migdałków podniebiennych od 2 500 zł
Leczenie nawracających krwawień z nosa w znieczuleniu miejscowym od 2 500 zł
Leczenie nawracających krwawień z nosa w znieczuleniu ogólnym od 3 500 zł
Operacja usunięcia torbieli bocznej szyi od 8 500 zł
Operacja usunięcia torbieli środkowej szyi od 8 500 zł
Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca od 5 500 zł
Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej – znieczulenie miejscowe od 3 000 zł
Usunięcie polipów nosa metodą klasyczną + usunięcie komórek sitowych od 5 500 zł
Usunięcie ślinianki podżuchwowej od 7 000 zł
Całkowite wycięcie ślinianki przyusznej 10 000-12 000 zł
Częściowe wycięcie ślinianki przyusznej od 7 500 zł
Wycięcie torbieli krtani, przetoki bocznej krtani i szyi od 5 000 zł
Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych – znieczulenie miejscowe od 1 000 zł
Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych – znieczulenie ogólne od 2 500 zł
Wyłuszczenie kaszaka, włókniaka, tłuszczaka od 850 zł
Operacja likwidująca chrapanie RF – plastyka podniebienia miękkiego – uvulopalatoplastyka od 4 500 zł
Zaawansowane leczenie postaci chrapania i bezdechów (tonsillectomia + plastyka podniebienia) od 7 500 zł