WYSZUKAJ oddział psychiatryczny

Zespół terapeutyczny

ODDZIAŁ STACJONARNY CENTRUM PSYCHIATRII

LOKALIZACJA I KONTAKT NA ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY STACJONARNY:
ul. Leśna 9
85-676 Bydgoszcz
+48 52 345 50 80
psychiatria.lesna@gizinscy.pl

Odział Psychiatryczny w Centrum Medycznym Gizińscy funkcjonuje od 31.10.2008r., systematycznie zwiększając liczbę miejsc oraz poszerzając ofertę terapeutyczną.

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. posiada dwa Oddziały Psychiatryczne Stacjonarne (Psychiatryczny Ogólny i Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych), które zapewniają całodobową opiekę nad Pacjentami kierowanymi do tutejszego ośrodka, w trybie planowym oraz nagłym.

Hospitalizacje objęte są umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddziały kierują swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami uwarunkowanymi organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, towarzyszącym uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem (adaptacyjnymi), somatyzacyjnymi, odżywiania, zaburzeniami snu, zaburzeniami nawyków i impulsów oraz zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

Pacjenci otrzymują opiekę lekarską związaną z diagnostyką i farmakoterapią zaburzeń psychicznych, opiekę pielęgniarską oraz diagnostykę i opiekę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną.

W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest: psychoterapia grupowa, indywidualne wsparcie psychologiczne, muzykoterapia, psychorysunek, arteterapia, relaksacja, zajęcia fizyczne w klubie sportowym, kino filmów terapeutycznych i podróżniczych, prowadzone są spotkania psychoedukacyjne, mające na celu zrozumienie istoty choroby psychicznej i związanych z nimi ograniczeń oraz grupy treningowe, wspomagające umiejętności społeczne, w zakresie komunikacji, radzenia sobie ze stresem czy emocjami.

Zgadzając się na uczestnictwo w psychoterapii grupowej, uczestnicy decydują się na rozpoczęcie procesu dawania i otrzymywania wsparcia oraz pracy na rzecz pożądanych zmian w życiu osobistym. Duży nacisk kładziemy na systematyczność, konsekwencję w leczeniu i pokonywanie własnych ograniczeń.

Pacjenci i personel tworzą wspólną społeczność terapeutyczną

Dlaczego warto? – Więcej

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Pacjenci, którzy z uwagi na charakter niektórych zaburzeń psychicznych nie rokują poprawy w ramach leczenia w warunkach Oddziału Psychiatrycznego, a wymagają całodobowej opieki specjalistycznej, powinni być leczeni w specjalistycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. W chwili obecnej Centrum Medyczne Gizińscy nie posiada w swojej ofercie tej formy opieki.

Profil terapeutyczny Oddziału nie obejmuje także długoterminowej terapii uzależnień pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych i/lub wymagających detoksykacji – leczenie powyższych zaburzeń powinno odbywać się w specjalistycznych warunkach Oddziałów i Poradni Leczenia Uzależnień oraz w Oddziałach Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (tzw. detoksykacyjnych), których na chwilę obecną nie posiadamy w swojej ofercie terapeutycznej.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym w zakresie pielęgniarstwa.

We wrześniu 2014 roku uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie ośrodka stażowego dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (zgłoszenia: anna.kazula@gizinscy.pl).