Wybierz lekarza

mgr Natalia Powała-Gizińska

psycholog dziecięcy

Wykształcenie

2001-2006 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii na kierunku psychologia

2004-2006 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, ukończony dwuletni kurs pedagogiczny

2013-2015 – Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, ukończony kurs dla zaawansowanych terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej (WTTS Poznań)

2013-2014 – ukończony roczny kurs terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci i młodzieży – Poza Schematami.

Odbyte liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Doświadczenie

2011 – obecnie – praca w Centrum Medycznym Gizińscy w poradni psychologicznej.

2009 – 2013 – praca na stanowisku wykładowcy w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy.

2008 – 2013 – praca na stanowisku nauczyciela akademickiego w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

2007 – obecnie – praca na stanowisku psychologa w Przedszkolu Integracyjnym nr 61 im. W. Chotomskiej w Bydgoszczy.

2007 – 2016 – praca na stanowisku psychologa w Przedszkolu Niepublicznym z grupami integracyjnymi ,,Skrzat” w Bydgoszczy.

2006 – 2012 –  praca na stanowisku psychologa w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

2006 – 2007 – praca na stanowisku psychologa w Zespole Szkół nr 31 Specjalnych w Bydgoszczy.

Zakres konsultacji i poradnictwa psychologicznego

 • sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi
 • wspieranie rodziców w procesach adaptacyjnych (przedszkole, szkoła)
 • metody postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, psychoruchowym, nieśmiałym, z zaburzeniami emocjonalnymi, mającym trudności w relacjach społecznych
 • metody i sposoby wspierające rozwój psychoruchowy małego dziecka
 • ocena dojrzałości umysłowej dziecka od 4 r. ż.
 • ocena poziomu inteligencji ogólnej od 6 r. ż.

Indywidualna terapia psychologiczna dzieci:

 • z deficytem uwagi
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z trudnościami w nauce
 • z obniżoną samooceną
 • z zaburzeniami emocjonalnymi/lękowymi/depresyjnymi/obsesyjno-kompulsyjnymi
 • samookaleczającymi się
 • z trudnościami w relacjach społecznych
 • z trudnościami w radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym, stresem, kryzysem

Na pierwszą wizytę rodzice dziecka do 15 r. ż. przychodzą na spotkanie sami, bez dziecka.

Terapia rodzin

Terapia kierowana jest przede wszystkim do rodzin, które doświadczają kryzysu, z narastającymi konfliktami, trudnościami wychowawczymi, przejawiającymi trudności w komunikacji, a także rodzin, które chcą pracować nad poprawą wzajemnych relacji.

 • konsultacje oraz terapia dzieci i młodzieży (dotyczące m.in. trudnościami w relacjach, nieprawidłowościami w rozwoju, lęków, zaburzeń nastroju, pracy z dzieckiem a ADHD, zachowaniami niepożądanymi – agresja słowna, fizyczna, radzenia sobie w sytuacji rozstania rodziców i innych sytuacji stresowych)
 • konsultacje oraz poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

 

 

Cennik (prywatnie)

Wizyta: 150 zł