EN
dr n. o zdr.Malwina Tudorowska

dr n. o zdr. Malwina Tudorowska

psycholog, psychoterapeuta, trener I stopnia PTP

Informacje o specjaliście

Oferta

 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych (krótko- i długoterminowa)
 • socjoterapia i psychoterapia młodzieży
 • psychologiczna interwencja w kryzysie
 • terapia wspierająca (koncentruje się na bieżących problemach i wspomaga proces radzenia sobie w trudnej sytuacji)
 • konsultacje psychologiczne
 • psychoedukacja oraz treningi umiejętności społecznych
 • profesjonalna diagnostyka psychologiczna: badanie poziomu intelektualnego (IQ), osobowości, sprawności funkcji poznawczych (m.in. pamięć, uczenie się, koncentracja)
 • diagnostyka przesiewowa i terapia wypalenia zawodowego, przewlekłego zmęczenia oraz zespołu przewlekłego zmęczenia (myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome – ME/CFS)

Kwalifikacje

 • Od 2013 roku praca na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Centrum Medycznego Gizińscy (psychoterapia grupowa, indywidualna oraz treningi umiejętności)
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  (nr dyplomu: 16/2016/27)
 • Trener Umiejętności Psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  (nr rekomendacji: I/417)
 • Studium Socjoterapii Psychoterapii Młodzieży (nr dyplomu: 59/2013)
 • Staże kliniczne w Katedrze i Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy (w latach: 2011-2013)
 • Studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, na kierunku psychologia (specjalność: psychologia kliniczna)
 • Liczne szkolenia i warsztaty związane z tematyką postępowania terapeutycznego u osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Zespołem Przewlekłego Zmęczenia (PTBnZPZ)
 • Stały udział w grupie superwizyjnej

Działalność naukowo-dydaktyczna

 • Od 2013 roku praca naukowo-badawcza w ramach pierwszego w Polsce populacyjnego projektu badawczego w zakresie diagnostyki i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia (ME/CFS) realizowanego przez Katedrę Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Zakładzie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego CM UMK
 • Konsultant Pracowni Chronomedycyny i Badań Czynnościowych Autonomicznego Układu Nerwowego Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii CM UMK
 • Autorka i współautorka opracowań naukowych w zakresie psychologii zdrowia i kliniczno-terapeutycznych aspektów zespołu przewlekłego zmęczenia w Polsce

Miejsce przyjęć i kontakt

Poradnia Psychologiczna, Centrum Medyczne Gizińscy, Bydgoszcz, ul. Kościuszki 16

Rejestracja tel. 52 321 32 03 lub 52 345 50 80

Istnieje również możliwość rejestracji online
Umów się teraz na wizytę u dr n. o zdr. Malwiny Tudorowskiej

Kontakt e-mail: malwina.tudorowska@gizinscy.pl

Wizyty zarówno w ramach NFZ, jak i prywatne
Konsultacja psychologiczna – 200 zł                                                                                        Kontynuacja psychoterapii – 180 zł

Godziny przyjęć

Wizyty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia:

Wizyty prywatne:

Cennik (prywatnie)

Miejsce przyjęć:

Bydgoszcz,
ul. Kościuszki 16

tel.+48 52 321 32 03

Inni lekarze w tej specjalizacji

mgr Wioletta Ginter

pedagog, psycholog, psychoterapeuta

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design