WYSZUKAJ oddział psychiatryczny

Zespół terapeutyczny

Zespół Leczenia Środowiskowego CENTRUM PSYCHIATRII

Zespół leczenia środowiskowego (ZLŚ) jest formą terapii przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającą im świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym i domowym.

Opieką Zespołu leczenia środowiskowego mogą być objęte osoby, które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych działań socjoterapeutycznych farmakologicznych i rehabilitacyjnych oraz osoby z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu. Pomoc jest skierowana także do osób samotnych i niesamodzielnych.

Główną zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom uzyskania pomocy w ich miejscu zamieszkania.

Kryteria przyjęcia:
  • posiadanie skierowania od lekarza psychiatry na leczenie środowiskowe
  • wyrażenie zgody przez Pacjenta na leczenie
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
Świadczymy pomoc wyłącznie Pacjentom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy.

KONTAKT

+48 52 345 50 80

Kadra zarządzająca

lek. Witold Bartkowiak

Koordynator

lek. Witold Bartkowiak