Home/Newsletter regulamin

Newsletter regulamin

Regulamin newslettera

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newslettera Centrum Medycznego Gizińscy sp. z o.o.
2. Wydawcą Newslettera jest Centrum Medyczne Gizińscy, a usługa Newsletterów jest usługą bezpłatną.
3. Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).
4. Newsletter zawiera aktualności i informacje dotyczące tematyki zdrowia, profilaktyki i działalności Centrum Medycznego Gizińscy.
5. Zamówienie Newsletterów przez Użytkownika następuje poprzez wypełnienie udostępnionego formularza dostępnego na stronie serwisu www.gizinscy.pl. Wymagane jest podanie adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać newsletter.
6. Zamówienie i korzystanie z newslettera oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Centrum Medycznego Gizińscy zamówionego Newslettera.
7. Zamówienie i korzystanie z Newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Centrum Medyczne Gizińscy jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, dla celów otrzymywania od Centrum Medycznego Gizińscy zamówionego Newslettera.
8. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Leśna 9A, 85-676 Bydgoszcz, tel. 52 345 50 80, adres e-mail info@gizinscy.pl
9. Centrum Medyczne Gizińscy przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania usługi Newslettera.
10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi Newslettera, poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym Newsletterze.
11. Rezygnacja z Newslettera jest równoznaczna z usunięciem wszystkich danych Użytkownika z serwerów i innych zasobów danych Centrum Medycznego Gizińscy.
12. Wszelkie problemy techniczne związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: marketing@gizinscy.pl
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2023 r.