Home/Rejestracja i przygotowanie do zabiegu operacyjnego

Przygotowanie do przyjęcia do szpitala
1. Skierowanie do szpitala

W celu rejestracji na zabieg operacyjny Pacjent musi posiadać skierowanie do szpitala. Przed zabiegiem odbywa się wizyta kwalifikująca z lekarzem operującym. Rejestracja na zabieg operacyjny odbywa się: osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

Wszystkie zabiegi operacyjne przeprowadzane są komercyjnie, a niektóre w ramach NFZ. W przypadku zabiegów komercyjnych po rejestracji na daną procedurę zawierana jest umowa pomiędzy Pacjentem a Centrum Medycznym Gizińscy Sp. z o.o. 

Kontakt do rejestracji na zabieg operacyjny:

Dział Koordynacji Zabiegów

Budynek Szpitala Centrum Medycznego Gizińscy

tel. +48 52 345 50 80 , e-mail: rejestracjazabiegow@gizinscy.pl

1. Dokumenty oraz rzeczy osobiste

Należy przygotować dotychczasową dokumentację medyczną, zwłaszcza karty informacyjne z wcześniejszego leczenia szpitalnego oraz dostarczyć wyniki badań zleconych przez lekarza operującego. W przypadku hospitalizacji dziecka należy dostarczyć Książeczkę Zdrowia Dziecka.

Dostarczona dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia zostanie skserowana i dołączona do Historii Choroby.

 Pacjenta.

Na zabieg operacyjny do Szpitala należy zabrać ze sobą również dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz piżamę/koszulę, obuwie zmienne, przybory toaletowe. Wartościowe przedmioty/biżuterię proszę zostawić w domu.

2. Leki

Przed zabiegiem operacyjnym należy skonsultować przyjmowane leki z lekarzem operującym oraz powiadomić pielęgniarkę.

Leki przyjmowane „na stałe” należy zabrać ze sobą do Centrum (w oryginalnym opakowaniu lub blistrach).

Ważne! 10-7 dni przed operacją nie należy przyjmować leków przeciwkrzepliwych, zawierających kwas acetylosalicylowy: acard, polocard, aspiryna, polopiryna, scorbolamid, tabletki od bólu głowy. Pacjenci przyjmujący doustnie acenocumarol, sintrom, syncumar, warfin muszą przejść na leczenie heparyną drobnocząsteczkową (Clexane, Fragmin, Fraxiparyna) – rodzaj i dawkę leku ustala lekarz.

3. Konsultacja anestezjologiczna

Przed zabiegiem operacyjnym w znieczuleniu wymagana jest konsultacja z lekarzem anestezjologiem.

Ankiety anestezjologiczne do pobrania:

Ankieta anestezjologiczna dorośli
Ankieta anestezjologiczna dzieci

W ustalonym dniu planowego przyjęcia do Szpitala, Pacjent kieruje się do Rejestracji Ogólnej o ustalonej godzinie przez Dział Koordynacji Zabiegów.

Przed zabiegiem operacyjnym Pacjent musi dostosować się do poniższych zaleceń:

Jedzenie i picie przed zabiegiem w znieczuleniu ogólnym:

  • 6 godzin przed operacją nie spożywać żadnych posiłków
  • w okresie 6 do 4 godzin przed operacją można pić klarowne płyny: wodę niegazowaną, soki owocowe, herbatę itp.
  • 4 godziny przed operacją należy pozostać na czczo. Nie wolno żuć gumy.

Jedzenie i picie przed zabiegiem w znieczuleniu miejscowym:

  • w dniu zabiegu wskazana jest dieta lekkostrawna
  • na 2 godz. przed zabiegiem nie spożywać żadnych posiłków

Instrukcja przygotowania do zabiegu operacyjnego

Książeczka dla dzieci – przygotowanie rodzica z dzieckiem do zabiegu operacyjnego
Zabieg operacyjny dziecka
Zabieg w znieczuleniu miejscowym
Zabieg w znieczuleniu ogólnym

1. Pacjent dokonuje przedpłaty rezerwacyjnej nie później niż 7 dni od momentu podpisania umowy. Pacjent może odstąpić od umowy nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym terminem zabiegu operacyjnego bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyłączeniem zabiegów wymagających zastosowania implantów piersi gdzie wówczas czas odstąpienia od umowy wynosi 28 dni.

2. Jeżeli na mniej niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem zabiegu operacyjnego Pacjent odstąpi od umowy albo z przyczyn leżących po stronie Pacjenta (w tym odwołania zabiegu przez Pacjenta, niestawiennictwa Pacjenta w Szpitalu CMG w uzgodnionym  terminie) nie dojdzie do zabiegu to nie zostanie zwrócona Pacjentowi przedpłata rezerwacyjna.

3. Przed wykonaniem zabiegu operacyjnego Pacjent zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z umową , w pełnej wysokości. W przypadku braku płatności Szpital CMG ma prawo odmówić przyjęcia Pacjenta do Szpitala CMG oraz wykonania zabiegu operacyjnego.

Metody płatności:

  • Płatność przelewem/gotówką/kartą płatniczą

Pacjent dokonuje przedpłaty rezerwacyjnej na niżej wymienione konto:

Odbiorca przelewu/beneficjent: Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o.

Bank odbiorcy: Bank Millennium

nr rachunku PL 89 1160 2202 0000 0003 8095 5450

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko pacjenta oraz data operacji

Dane do przelewów zagranicznych:

IBAN PL 89 1160 2202 0000 0003 8095 5450

SWIFT BIC: BIGBPLPW

Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Kraj banku odbiorcy: Poland

W przypadku płatności gotówką/kartą płatniczą Pacjent dokonuje przedpłaty w Rejestracji Ogólnej.

Terminowa wpłata przedpłaty rezerwacyjnej jest gwarancją rezerwacji terminu zabiegu operacyjnego.

  • MEDIRATY

MediRaty to pierwszy w Polsce program finansowania („pożyczka medyczna”) płatnych usług medycznych skierowany wyłącznie do branży medycznej. Szeroki wachlarz finansowanych zabiegów oraz bardzo dogodne warunki sprawiają, że MediRaty są doskonałym rozwiązaniem dla Pacjenta, który potrzebuje skorzystać z usług medycznych na najwyższym poziomie, ale bez zbędnego obciążania budżetu domowego czy czekania w kolejce.

W związku z podpisaniem umowy o współpracy, z przyjemnością informujemy, że nasza firma została zarejestrowana w systemie MediRaty (RATALNIE.COM.S.A.).

Kliknij tutaj, aby przejść do wniosku.

Dzięki tej aplikacji Pacjent, który zna już wstępny termin i koszt zabiegu może w prosty sposób złożyć wniosek, podając niezbędne dane. Decyzję otrzyma nawet w ciągu 5 minut! W sytuacjach nietypowych do Pacjenta oddzwoni Konsultant MediRat.