Wybierz lekarza

Specjaliści

Psychologia

Poradnia Psychologiczna specjalizuje się w profesjonalnej diagnozie psychologicznej.


Diagnostyka:

  • badania neuropsychologiczne, pozwalające na ocenę typu i głębokości zaburzeń procesów pamięciowych i innych funkcji poznawczych oraz wykonawczych
  • ocena poziomu inteligencji
  • określenie typu zaburzeń osobowości
  • diagnoza kompetencji społecznych.

Wyniki badań psychologicznych mogą, między innymi:

  • pomóc określić słabe i mocne strony, poznać iloraz inteligencji
  • pomóc zrozumieć zachowanie i określić specyficzne problemy oraz być punktem wyjścia do planowania psychoterapii lub szkoleń i treningów
  • być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego
  • być pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej