EN

Oddział psychiatryczny dzienny

Oddział psychiatryczny dzienny - ilustracja

INFORMUJEMY !!!

Szanowni Państwo, informujemy, że Oddział Dzienny Psychiatryczny mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 16 w Bydgoszczy.

Zajęcia na Oddziałach Dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku w stałych godzinach od 8:00 do 14:00.

Telefon kontaktowy na Oddział Dzienny Psychiatryczny: 52 321-32-03

Centrum Medyczne Gizińscy sp. z o.o. posiada w swej strukturze 3 Oddziały Dzienne Psychiatryczne (ogólnopsychiatryczny, rehabilitacyjny i leczenia zaburzeń nerwicowych) , które zapewniają pośrednią formę hospitalizacji między oddziałem całodobowym a opieką ambulatoryjną. Oddziały kierują swoją ofertę terapeutyczną do Pacjentów z procesami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami uwarunkowanymi organicznymi zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym oraz zaburzeniami lękowymi, związanymi ze stresem (adaptacyjnymi), somatyzacyjnymi, odżywiania, zaburzeniami nawyków i impulsów, czy zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.

Odział Dzienny w Centrum Medycznym Gizińscy funkcjonuje od 2003 roku. Przez ten czas wypracowaliśmy własny model terapii, który cały czas staramy się rozszerzać, aby umożliwić jak najbardziej optymalną formę leczenia dla pacjentów.

Zajęcia na Oddziałach Dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku w stałych godzinach od 8:00 do 14:00. Aktualnie są prowadzone niezależnie od siebie 4 grupy terapeutyczne (psychodynamiczna i trzy psychoedukacyjne). Czas leczenia wynosi około 3 miesięcy. Jego celem jest uzyskanie poprawy stanu psychicznego i funkcjonowania w rolach społecznych na poziomie niewymagającym dalszej hospitalizacji oraz utrzymania komfortu życia pomimo choroby w oparciu o pomoc ambulatoryjną po wypisie z oddziału.

Pacjenci i personel tworzą wspólną społeczność terapeutyczną. Pacjenci otrzymują opiekę lekarską związaną z diagnostyką i farmakoterapią zaburzeń psychicznych, opiekę pielęgniarską oraz diagnostykę i opiekę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną. W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzona jest: psychoterapia grupowa, indywidualne wsparcie psychologiczne, muzykoterapia, psychorysunek, arteterapia, relaksacja, zajęcia fizyczne w klubie sportowym, kino filmów terapeutycznych i podróżniczych, prowadzone są spotkania psychoedukacyjne, mające na celu zrozumienie istoty choroby psychicznej i związanych z nimi ograniczeń oraz grupy treningowe wspomagające umiejętności społeczne, w zakresie komunikacji międzyludzkiej, radzenia sobie ze stresem czy emocjami.

Psychodynamiczna psychoterapia grupowa prowadzona jest w okresie od września do czerwca. Jej celem jest doprowadzenie do zmian, które pozwolą na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych i przeżywanego cierpienia. Ma długą, udokumentowaną przeszłość, jako bardzo skuteczna forma psychoterapii. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją pod tym względem, zwłaszcza jeśli wsparcie społeczne i uczenie o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia. Ogromna większość osób, które uczestniczą w terapii grupowej, odnosi z tego istotne korzyści. Zalecana wobec zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości oraz w momencie przeżywania sytuacji kryzysowych.

Terapia grupowa umożliwia:

 • poprawę relacji i komunikacji z innymi;

 • szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom bycia z innymi w grupie i na zewnątrz grupy;

 • zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi;

 • uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby;

 • otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych;

 • uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i własnej osoby oraz wyższej samooceny;

 • przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Zgadzając się na uczestnictwo w psychoterapii grupowej, uczestnicy decydują się na rozpoczęcie procesu dawania i otrzymywania wsparcia oraz pracy na rzecz pożądanych zmian w życiu osobistym. Duży nacisk kładziemy na systematyczność, konsekwencję w leczeniu i pokonywanie własnych ograniczeń.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym w zakresie pielęgniarstwa.

We wrześniu 2014 roku uzyskaliśmy akredytację na prowadzenie ośrodka stażowego dla osób szkolących się do certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym (zgłoszenia: anna.kazula@gizinscy.pl).

Zespół terapeutyczny tworzą:

 • koordynator Oddziałów Dziennych –

  lekarz medycyny Dorota Dobrzeniecka-Woś, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

 • ordynatorzy –

  lekarz medycyny Beata Bierkowska-Jakóbczyk, specjalista psychiatra

  lekarz medycyny Sylwia Jaskólska, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

  lekarz medycyny Sonia Łazarz, specjalista psychiatra

 • pielęgniarka Oddziałowa –

  mgr pielęgniarstwa Alicja Paczkowska, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego

  (tel. 52 335-84-01)

 • pielęgniarki –

  mgr zdrowia publicznego Dorota Kamińska, lic. pielęgniarka, lic. ratownictwo medyczne

  (tel. 661-419-341)

  mgr pielęgniarstwa Katarzyna Hoppe, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

  (tel. 693-032-903)

 • psycholodzy –

           dr n. o zdr. Malwina Tudorowska, socjoterapeuta, psychoterapeuta, psycholog

           mgr Katarzyna Walas, psycholog

           mgr Anna Kazuła, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej

           mgr Agata Kowalczyk, specjalista psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny

mgr Michał Trokowski, psycholog

 • psychoterapeuci –

  dr n.hum. Hanna Malicka-Gorzelańczyk, trener I-ego stopnia PTP, psychoterapeuta

  mgr Magdalena Jędrusik, socjoterapeuta, psychoterapeuta

  mgr. Agata Kowalczyk, specjalista psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny

dr n. o zdr. Malwina Tudorowska, socjoterapeuta, psychoterapeuta, psycholog

mgr. Marcin Woźniak, specjalista psycholog, psychoterapeuta certyfikowany

 • terapeuci zajęciowi –

  mgr sztuki Waldemar Kakareko

  mgr sztuki Magdalena Lipińska

  mgr sztuki Kinga Tomczak

mgr sztuki Magdalena Szulczewska,  muzykoterapeuta

mgr Kamila Biechowska

 • ratownik medyczny-

mgr Maciej Klimek

 

 

 

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design