Zabiegi szpitalne

Twoje Organy Mogą Dalej GraćTransplantacja Ratuje Życie

Home/Transplantacje
Twoje Organy Mogą Dalej Grać
Etapy Projektu

Centrum Medyczne Gizińscy wyróżnia holistyczne podejście do zdrowia pacjenta, które pozwala nam kompleksowo dbać o dobrostan naszych pacjentów. Obecnie eksponowanym przedmiotem zainteresowania w naszej placówce jest społeczna odpowiedzialność, czyli idea, według której podejmujemy dobrowolne działania i inicjatywy w zakresie wielu różnych obszarów profilaktyki prozdrowotnej na rzecz społeczeństwa.

Organizatorem projektu pn.: „TWOJE ORGANY MOGĄ DALEJ GRAĆ” jest Centrum Medyczne Gizińscy oraz Klinika Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy., kierowana przez prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Włodarczyka.

Projekt powstał z myślą o kreowaniu otwartego i wspierającego społeczeństwa, wolnego od obaw i uprzedzeń związanych z przeszczepami, oraz promowaniu transplantacji jako skutecznej metody leczenia.

Nasza innowacyjna kampania społeczna pn.: „TWOJE ORGANY MOGĄ DALEJ GRAĆ” ma pomóc w zwiększeniu świadomości społeczeństwa na temat transplantacji narządów ludzkich.

Transplantacje wybór

Transplantologia ukazuje kruchość życia, ale też moc człowieczeństwa. Wskazuje na to, że zdrowie każdego z nas, życie i śmierć są naszą wspólną sprawą, a nie tylko kwestią indywidualną. Jako istoty żywe jesteśmy podobni i zespoleni w jeden organizm, że możemy dawać sobie życie. Włączenie kwestii czysto medycznych w świat kultury jest bezcenne, próbuje na powrót zaczarować ludzkie życie. Gra toczy się o stawkę, a stawka jest tym większa, im większa jest wartość, czyli życie ludzkie.

Projekt „TWOJE ORGANY MOGĄ DALEJ GRAĆ” uzyskał patronat honorowy:

  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy
  • Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
  • Poltransplantu
  • Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy aktywnie zaangażują się w nasz projekt, promując hasło kampanii, współorganizując różne inicjatywy.

Razem możemy zwiększyć świadomość i akceptację dla transplantacji, ratując tym samym życie wielu osób. Dołącz do nas i spraw, aby i Twoje organy mogły dalej grać!

Etapy Projektu

Przydatne linki: