Wybierz lekarza

dr hab. n. med. Maciej Nowacki, prof. UMK

w trakcie specjalizacji

Wykształcenie

Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dalej kontynuacja i ukończenie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.
Doktorat w zakresie nauk medycznych – Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu – 2016
Absolwent – „European School of Peritoneal Surface Oncology (ESPSO)“ Dyplomatorium: Paryż 11.09.2018 -Mentor: Prof. Olivier Glehen -Miejsce szkolenia: Lyon (Francja) – Le service de chirurgie digestive et oncologique de l’hôpital Lyon Sud
Habilitacja w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne – specjalność chirurgia ogólna – Uniwersytet Medyczny

Znajomość języków obcych: j. angielski, j. niemiecki oraz j. włoski/j. francuski – w zakresie analizy dokumentacji medycznej


Doświadczenie

Odbył szereg staży klinicznych i naukowych w renomowanych ośrodkach Uniwersyteckich na świecie pod opieką ikon światowej medycyny w tym: w USA, Niemczech, Szwecji, Austrii czy Francji.

Dr Nowacki ukończył prestiżowe 2- letnie szkolenie specjalistyczne z zakresu leczenia rakowatości otrzewnej w ramach Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej ESSO i Międzynarodowego Towarzystwa Leczenia Nowotworów Powierzchni Otrzewnej -PSOGI miejsce macierzyste szkolenia: Lyon-Francja.

Dr Nowacki wprowadził w Polsce zabieg podciśnieniowej dootrzewnowej chemioterapii aerozolem. PIPAC – wykonany przez zespół CO w Bydgoszczy.

Dr Nowacki jest autorem wielu publikacji o zakresie międzynarodowym z wysokim wskaźnikiem cytowań. Jest także wykładowcą i prelegentem ponad 135 wystąpień na światowych, prestiżowych Konferencjach i Sympozjach.

Wspólnie z zespołami z dziewięciu krajów prowadzi szeroko zaawansowane badania nad innowacyjnymi i nowoczesnymi technikami leczenia z zakresu chirurgii onkologicznej.

Otrzymał Stypendium Ministerialne dla najwybitniejszych młodych naukowców.

Jest laureatem w konkursie Supertalenty Medycyny i Złoty Skalpel. Był stypendystą Prezydenta miasta Bydgoszczy i Marszałka Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w tym na terenie Niemiec, USA, Francji.

Praca:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ II – CENTRUM NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH, SKÓRY I CZERNIAKÓW – Skin Cancer Unit.

Katedra Dermatologii i Wenerologii na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu.


Diagnostyka i leczenie

Różnego rodzaju znamiona skórne, czerniak, guzki tkanek podskórnych i skóry, tłuszczaki, zmiany podejrzane skóry, kaszaki, powiększone i niejasne węzły chłonne, inne nowotwory skóry i mięsaków.

Konsultacje i kwalifikacje do zabiegów onkoplastycznych w tym w zakresie onkoplastyki twarzy i w obrębie innych regionów ciała.

Konsultacje i kwalifikacje do leczenia z zakresu chirurgii onkologicznej z zastosowaniem przeszczepów skórnych i zabiegów rekonstrukcyjnych.

Opieka nad pacjentami leczonymi uprzednio z powodu czerniaka, mięsaków oraz innych nowotworów tkanek miękkich.

Korekta i leczenie blizn oraz konsultacje pozostałych problemów zdrowotnych z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej.


Wykonywane zabiegi ambulatoryjne

Usuwanie znamion skórnych, kaszaków, tłuszczaków, zmian brodawkujących, guzków skóry i tkanki podskórnej.

Wykonywanie biopsji skóry i tkanki podskórnej dla celów diagnostyki i dalszego leczenia.

Wykonywanie biopsji węzłów chłonnych: podżuchwowych, szyjnych, pachowych i pachwinowych.

Usuwanie zmian i biopsja tkanek z okolicy narządów płciowych.

Usuwanie zmian i biopsję okolic powiek, oczodołów oraz twarzy w tym nos i uszy.


Zainteresowania zawodowe

Tematyka zabiegów rekonstrukcyjnych, plastycznych i nowotworów skóry. Nowoczesne terapie w zakresie leczenia czerniaka i mięsaków.

Przyjmuje tylko osoby dorosłe.

Cennik (prywatnie)

Wizyta: 300 zł

Wycięcie jednej zmiany z badaniem histopatologicznym: 560 zł

Wycięcie każdej kolejnej zmiany: + 200 zł