Wybierz lekarza

Specjaliści

Pediatria

Poradnia Pediatryczna zajmuje się zarówno przebiegiem okresu wzrostu i dojrzewania dziecka, jak i różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania różnych chorób oraz zapobiegania tym chorobom.

Lekarze pediatrzy, to często jednocześnie tzw. lekarze rodzinni. Rozpoznanie choroby odbywa się najpierw na podstawie szerokiego wywiadu rodzinnego, a dopiero później lekarz bardzo dokładnie bada młodego pacjenta.

Diagnostyka i leczenie:

 • infekcje układu oddechowego i moczowego
 • choroby alergiczne
 • stany gorączkowe
 • zaburzenia przewodu pokarmowego
 • zaburzenia odżywiania
 • dolegliwości neurologiczne
 • zaburzenia hormonalne i metaboliczne

Dużą uwagę zwracamy na samopoczucie najmłodszych: po każdej wizycie Nasze maluchy otrzymują nagrodę dzielnego Pacjenta. Są to naklejki, dyplomy lub inne drobiazgi. Dbamy o to, aby nasi najmłodsi Pacjenci z chęcią wracali do naszej Poradni.


W Centrum Medycznym Gizińscy pediatrzy ściśle współpracują z innymi specjalistami:

 • alergologami dziecięcymi
 • laryngologami dziecięcymi
 • neurologiem dziecięcym
 • chirurgami dziecięcymi
 • urologami dziecięcymi
 • ortopedami dziecięcymi
 • endokrynologiem dziecięcym
 • dermatologami dziecięcymi

Szczepienia zalecane

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. Najczęściej zalecane  szczepienia przez pediatrę to zapobiegające takim chorobom jak:

 • zakażenia rotawirusowe
 • wzw typu B w grupach nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi
 • grypa
 • kleszczowe zapalenie opon mózgowych
 • ospa wietrzna
 • zakażenia wywołane przez pneumokoki
 • meningokoki oraz zakażenia HPV

Na pierwszą wizytę do pediatry należy zabrać:

 • książeczka zdrowia dziecka
 • wcześniejszą dokumentację medyczną
 • spis przyjmowanych leków