Wybierz lekarza

lek. Joanna Pliszka

specjalista medycyny pracy, medycyny transportu

Wykształcenie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Zdobyła specjalizację z medycyny pracy w 1998 roku, natomiast z medycyny transportu w 2004 roku.


Doświadczenie

Odbyła wiele szkoleń, m.in.:

  • szkolenie uprawniające do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego
  • szkolenie w zakresie badań profilaktycznych pracowników wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  • szkolenie w zakresie badań pracowników wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej
  • szkolenie uprawniające do przeprowadzania badań osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców
Posiada dodatkowe kwalifikacje do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, a także do wydawania międzynarodowych  świadectw zdrowia dla marynarzy. 
Cennik (prywatnie)