EN
  • Strona główna
  • Wdrożenie małoinwazyjnej endoskopowej techniki w chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji

Wdrożenie małoinwazyjnej endoskopowej techniki w chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji


Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie małoinwazyjnej endoskopowej techniki w chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji”.

Cel: Wdrożenie innowacyjnej na skalę świata usługi – małoinwazyjnej endoskopowej chirurgii kręgosłupa w leczeniu stenoz kanału kręgowego z możliwością endoskopowej denerwacji.

Opis przedsięwzięcia:
Rozpowszechnionymi metodami leczenia objawów zwężenia kanału kręgowego są metody terapii farmakologicznej czy fizykoterapii. Jednak najlepszym sposobem leczącym nie tylko objawy ale też przyczyny stenozy kanału kręgowego jest odbarczenie kostne drogą laminektomii, centralnej flavektomii lub hemilaminektomii. W ok. 70% przypadków leczenie farmakologiczne i fizykoterapia nie przynoszą pożądanych efektów, przez co konieczne jest przeprowadzenie leczenia operacyjnego.

Podstawowe wady obecnie stosowanych rozwiązań:
• Długi czas zabiegu i konieczność hospitalizacji pacjenta
• Wysoka inwazyjność operacji
• Znaczne naruszenie struktury tkanek organizmu pacjenta
• Większa traumatyzacja układu kostnego
• Możliwość wystąpienia w trakcie operacji powikłań.

Podstawowe zalety innowacyjnej usługi:
• Skrócony czas zabiegu operacyjnego,
• Skrócony czas hospitalizacji i rekonwalescencji,
• Mniejsze ryzyko infekcji,
• Mniejsza traumatyzacja układu kostnego,
• Mniejsza ekspozycja pacjenta i personelu wykonującego zabieg na promieniowanie rentgenowskie w trakcie wykonywania zabiegu.
• Mniejszy ból pooperacyjny – szybsza rekonwalescencja.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup środków trwałych: zestawu lędźwiowego – dostęp laminarny, zestawu do stenoz wraz z zestawem do ostrzy, zestawu do denerwacji / nukleoplastyki endoskopowej, pompy irygacyjnej do denerwacji z zestawem drenów wielorazowych, radiotermii do zabiegów neurochirurgicznych, zestawu napędowego do endoskopowych zabiegów chirurgii kręgosłupa, zestawu wizyjnego – kamery do endoskopii kręgosłupa, zestawu – wózka pod aparaturę endoskopową.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) – 1 przedsiębiorstwo
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) – 1 przedsiębiorstwo
• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.
• Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) – 242 336,04 zł
• Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (Cl 28) – 1 Przedsiębiorstwo

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
• Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) – 3,00 EPC
• Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów / usług –
1 350 000,00 zł

Wartość projektu: 742 336,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 zł


Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design