EN
  • Strona główna
  • Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Centrum Medycznego Gizińscy – Centrum badań w zakresie diagnostyki i nowych algorytmów postępowania w leczeniu lekoopornych i wymagających przewlekłego leczenia poważnych zaburzeń psychicznych” na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0189/19-01 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą badania obejmujące nowoczesną diagnostykę i leczenie w dziedzinie psychiatrii.

Planowane efekty: Innowacyjne procedury lecznicze:
– depresji lekoopornej z użyciem dTMS umożliwiające optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń nastroju, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie.
– zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZOK) z użyciem dTMS umożliwiające optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń lękowych, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie.
– zaburzeń odżywiania o typie anorektycznym (anorexia nervosa; AN) z użyciem dTMS umożliwiające optymalizację procesu leczenia przewlekłych zaburzeń odżywiania, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie.
– depresji lekoopornej z użyciem terapii elektrowstrząsowej i augmentacji leczenia ketaminą jako metody zwiększającej skuteczność terapii elektrowstrząsowej (EW) i zmniejszającej ryzyko zaburzeń poznawczych związanych z EW – umożliwi optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń nastroju, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie. oraz opracowanie standardów dla regularnego stosowania innowacyjnej procedury leczniczej depresji lekoopornej z użyciem stymulacji nerwu błędnego (VNS vagus nerve stimulation) umożliwiające optymalizację procesu leczenia ciężkich, przewlekłych zaburzeń nastroju, które nie reagowały na dotychczas stosowane leczenie

Całkowita wartość projektu: 19 500 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 8 775 000,00 PLN

Okres realizacji 06.2020 – 12.2022

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design