EN

Pracownia medycyny transportu

Pracownia medycyny transportu - ilustracja

 

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA

1.BADANIA PSYCHOLOGICZNE Z ZAKRESU MEDYCYNY TRANSPORTU

Badania psychologiczne kierujących pojazdami stanowią ważną funkcję jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Eliminują uczestników, którzy mogą stać się zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu, których poziom sprawności, cechy temperamentu czy osobowości predysponują ich do podejmowania na drodze zachowań ryzykownych. Ponadto dostarczają kierowcom informacji na temat ich słabych i mocnych stron, pełnią więc ważną funkcję edukacyjną. Zadanie psychologa transportu to rzetelna diagnoza, na podstawie której przeprowadzana jest selekcja: kierowcy nie spełniający określonych wymagań nie są dopuszczani do udziału w ruchu drogowym. Dzieje się tak dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami badaniom psychologicznym z zakresu psychologii transportu podlegają kierowcy:

 • Przedłużający uprawnienia do kierowania pojazdem (obowiązek dotyczy kierowców kategorii: C, C1, D, D1, )
 • Kandydaci na kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej
 • Instruktorzy i egzaminatorzy oraz kandydaci na te stanowiska
 • pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • będący sprawcami wypadków drogowych
 • Popełniający wykroczenia lub przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym: kierujący w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; przekraczający liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego

Zadanie psychologa transportu to rzetelna diagnoza obejmująca ocenę:

 • procesów poznawczych i szybkości psychomotorycznej
 • cech osobowości
 • dojrzałości emocjonalnej i czynników temperamentalnych

Zakres badania może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uzna to za konieczne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej badanej osoby. Wymienione funkcje sprawdzane są przy pomocy testów psychologicznych i aparatury diagnostycznej. Badanie zakończone jest wystawieniem wymaganego przepisami orzeczenia.

2.Badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy

W pracowni psychotechnicznej wykonujemy również badania wstępne i okresowe osób na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej np.

 • pracownicy wykorzystujący samochód kategorii B do celów zawodowych- np. przedstawiciele handlowi
 • osoby pracujące na wysokościach
 • operatorzy wózków widłowych, maszyn w ruchu

Przystępując do badania psychologicznego

 • Zabierz ze sobą dokument tożsamości i okulary, jeśli ich używasz!
 • Nie spożywaj alkoholu na 24 godziny przed badaniem, przyjdź na nie wyspany i wypoczęty!

Psycholodzy: Barbara Detmer, Anna Kazuła.

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

Godziny przyjęć

Specjaliści

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design