EN

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna - ilustracja

Specjalizujemy się w profesjonalnej diagnozie psychologicznej.

W ramach diagnozy oferujemy:

  • badania neuropsychologiczne, pozwalające na ocenę typu i głębokości zaburzeń procesów pamięciowych i innych funkcji poznawczych oraz wykonawczych,
  • ocenę poziomu inteligencji,
  • określenie typu zaburzeń osobowości,
  • diagnozę kompetencji społecznych.

Wyniki badań psychologicznych mogą, między innymi:

– pomóc określić słabe i mocne strony, poznać iloraz inteligencji

– pomóc zrozumieć zachowanie i określić specyficzne problemy oraz być punktem wyjścia do planowania psychoterapii lub szkoleń i treningów

– być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego

– być pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design