EN

Pediatria

Pediatria - ilustracja

Pediatria, to nauka o dziecku, zajmująca się zarówno przebiegiem okresu wzrostu i dojrzewania dziecka, jak i różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania różnych chorób oraz zapobiegania tym chorobom.

Lekarze pediatrzy, to często jednocześnie tzw. lekarze rodzinni. Rozpoznanie choroby odbywa się najpierw na podstawie szerokiego wywiadu rodzinnego, a dopiero później lekarz bardzo dokładnie bada młodego pacjenta.
Specjaliści zajmują się m.in. diagnostyką i leczeniem infekcji układu oddechowego i moczowego, chorób alergicznych, stanów gorącz­kowych, zaburzeń przewodu pokarmo­wego, zaburzeń odżywiania, dolegli­wości neurologicznych, zaburzeń hormonalnych i metabolicznych.

Dużą uwagę zwracamy na samopoczucie najmłodszych: po każdej wizycie Nasze maluchy otrzymują nagrodę dzielnego pacjenta. Są to naklejki, dyplomy lub inne drobiazgi.
Dbamy o to, aby nasi najmłodsi pacjenci z chęcią wracali do Naszej Poradni.

W Centrum Medycznym Gizińscy pediatrzy ściśle współpracują z innymi specjalistami:
1. alergologami dziecięcymi
2. laryngologami dziecięcymi
3. neurologiem dziecięcym
4. chirurgami dziecięcymi
5. urologiem dziecięcym
6. ortopedą dziecięcym
7. endokrynologiem dziecięcym
8. dermatologiem


Szczepienia zalecane

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi. Najczęściej zalecane  szczepienia przez pediatrę to zapobiegające takim chorobom jak:

  • Zakażenia rotawirusowe,
  • Wzw typu B w grupach nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi,
  • Grypa,
  • Kleszczowe zapalenie opon mózgowych,
  • Ospa wietrzna,
  • Zakażenia wywołane przez pneumokoki,
  • Meningokoki oraz zakażenia HPV.

Badania diagnostyczne dla dzieci;

Nasi najmłodsi pacjenci mają zapewniony dostęp do kompleksowych badań laboratoryjnych.

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design