EN

Anestezjologia

Anestezjologia - ilustracja

W Centrum Medycznym Gizinscy zostały stworzone warunki do przeprowadzenia wszystkich rodzajów znieczuleń zgodnie z obowiązującymi europejskimi standardami bezpieczeństwa.

W zależności od rodzaju zabiegu oraz stanu ogólnego pacjenta możemy wykonać znieczulenie ogólne, przewodowe, blokady splotów i nerwów obwodowych. Techniki te pozwalają na skrócenie czasu wykonywania znieczulenia, zwiększają komfort pacjenta oraz zmniejszają ryzyko związane z wykonywaniem blokad obwodowych.

CMG posiada 3 sale operacyjne wyposażone w aparaty do znieczulenia z monitorowaniem spełniającym zalecenia Polskiego Konsultanta ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Sala pooperacyjna posiada pełne monitorowanie co pozwala na  zastosowanie zaawansowanych technik leczenia bólu pooperacyjnego.


Konsultacje anestezjologiczne

Przed zabiegiem odbywają się co najmniej dwie konsultacje anestezjologiczne.

Pierwsza – telefoniczna, podczas której anestezjolog zadaje podstawowe pytania dotyczące stanu zdrowia. Ta konsultacja pozwala zadecydować o konieczności wykonania dodatkowych badań, konsultacji bądź wcześniejszej konsultacji anestezjologicznej w naszym ośrodku.

Druga konsultacja odbywa się w dniu zabiegu. Podczas tej konsultacji anestezjolog bada pacjenta, sprawdza wyniki badań laboratoryjnych. Omawiany jest proponowany sposób znieczulenia. Pacjent może zadawać pytania, dotyczące znieczulenia, okresu okołooperacyjnego i pooperacyjnego.


Rodzaje znieczuleń

Każdy ze sposobów znieczulenia ma swoje zalety i wady. Lekarz anestezjolog zaproponuje takie znieczulenie, które będzie najmniej obciążające dla organizmu i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu.

Znieczulenie ogólne

  1. Znieczulenie ogólne dotchawicze:

Polega na dożylnej  podaży leków usypiających, zwiotczających i silnych, narkotycznych leków przeciwbólowych. Po zaśnięciu pacjenta i uzyskaniu zwiotczenia wszystkich mięsni lekarz anestezjolog intubuje pacjenta, tzn. zakłada specjalną rurkę do tchawicy. Umożliwia to prowadzenie sztucznej wentylacji czyli oddychanie za pacjenta prowadzone przez specjalny aparat do znieczulenia.

W trakcie narkozy podawane są w sposób ciągły wyżej wymienione leki utrzymując sen, silne działanie przeciwbólowe oraz zwiotczenie mięsni.

Po zakończeniu zabiegu pacjent wybudzany jest jeszcze na sali operacyjnej a następnie przez dwie godziny monitorowane są funkcje życiowe na sali pooperacyjnej.

  1. Znieczulenie ogólne dożylne:

Polega na dożylnej podaży leków usypiających i przeciwbólowych, bez środków zwiotczających, dzięki czemu pacjent może oddychać samodzielnie.

Znieczulenie to jest wykorzystywane do drobnych, mniej bolesnych zabiegów

Znieczulenia do zabiegów w obrębie kończyny dolnej

  1. Znieczulenie podpajęczynówkowe polega na podaży leku znieczulenia miejscowego w okolicę kręgosłupa za pomocą specjalnej cienkiej igły.

Podobnie jak w obrębie kończyny górnej wywołujemy blokadę odpowiednich korzeni nerwowych, co powoduje zniesienie odczuwania bólu ale też uniemożliwia poruszanie nogami.

  1. Znieczulenie podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowe ciągłe.

Wyżej opisane znieczulenie może być rozszerzone o założenie cewnika do przestrzeni zewnątrzoponowej.

Znieczulenie to, podobnie jak znieczulenie podpajęczynówkowe, wykonujemy również za pomocą jednego wkłucia , korzystając ze specjalnych zestawów do znieczulenia.

Dzięki obecności cewnika zewnątrzoponowego możemy  wydłużyć czas trwania znieczulenia podczas zabiegu operacyjnego, natomiast po zabiegu  przez ten cewnik możemy podawać leki przeciwbólowe co znacznie zwiększa komfort pacjenta w okresie pooperacyjnym.

  1. Drobne zabiegi w obrębie kończyny dolnej.

Podobnie jak w przypadku kończyny górnej istnieje możliwość wykonania obwodowej blokady w obrębie kończyny dolnej. Oznacza to, że można znieczulić samą stopę albo podudzie jeśli wykonywane są drobne zabiegi w tej okolicy. Blokady wykonujemy, wykorzystując metodę neurostymulacji i ultrasonografii.

Znieczulenie do zabiegów w obrębie kończyny górnej

  1. Zabiegi w obrębie stawu ramiennego.

Najczęściej wykonujemy wtedy ciągłą blokadę splotu ramiennego.

Polega ona na założeniu cienkiego plastikowego cewnika w okolicę szyi, przez który podajemy leki znieczulenia miejscowego. Wykonujemy te czynności pod kontrolą ultrasonograficzną, co skraca czas wykonywania blokady, poprawia komfort pacjenta w trakcie znieczulenia, zmniejsza ryzyko powikłań.

Jednocześnie potwierdzamy prawidłowość położenia igły za pomocą neurostymulatora. Oznacza to, że specjalna igła jest podłączona do  urządzenia generującego bardzo niskie natężenie prądu. Jeśli igła stymulacyjna znajduje się blisko nerwu, który chcemy zablokować, wywoływany jest niebolesny, delikatny skurcz odpowiedniej grupy mięśni. Stąd pewność, że blokada będzie skuteczna.

W okolicę splotu ramiennego podajemy odpowiednie leki znieczulenia miejscowego, które blokują przewodnictwo nerwowe. Oznacza to, że pacjent nie odczuwa bólu w trakcie operacji ale jednocześnie nie może ruszać ręką. Odczuwa zdrętwienie całej kończyny górnej.

Takie uczucie zdrętwienia kończyny może utrzymywać się jeszcze przez kilka godzin po zabiegu.

Oprócz znieczulenia samej kończyny pacjent otrzymuje drogą dożylną leki usypiające, które wywołują przyjemny sen podczas trwania zabiegu operacyjnego.

W trakcie każdego zabiegu monitorowane są podstawowe funkcje życiowe.

  1. Zabiegi w obrębie kończyny górnej (stawu łokciowego, przedramienia, stawu nadgarstkowego, dłoni).

Wykonujemy wtedy blokadę splotu ramiennego ale na wysokości dołu pachowego w sposób opisany powyżej. Jeśli zabiegi dotyczą dłoni czasami blokujemy poszczególne nerwy w okolicy łokcia.

Oprócz blokady obwodowej pacjent otrzymuje dożylnie leki uspakajające lub usypiające.

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

Godziny przyjęć

Specjaliści

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design