EN

Rzecznik Praw Pacjenta

brpp

Szanowni Państwo

Dla pacjentów oraz ich bliskich będę dostępna od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu

572 504 680, oraz adresem e- mail: i.jagas@rpp.gov.pl.

Telefoniczna Informacja Pacjenta jest dostępna pod numerem 800 190 590 .

Z wyrazami szacunku

Iwona Jagas

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

RZECZNIK PRAW PACJENTA

SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Pani

Iwona Jagas

pełni obowiązki w piątki, oprócz drugiego i czwartego piątku w miesiącu, w godz. 8.00 – 16.00

w budynku przychodni gabinet nr 105

oraz

na oddziale psychiatrycznym (parter i I piętro)

tel. 52 345 50 80 (wew. 105), 572 504 680, e-mail: i.jagas@rpp.gov.pl

Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • ✔ Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • ✔ Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • ✔ Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • ✔ Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design