EN

Rzecznik Praw Pacjenta

brpp

Sebastian Sobierajski
Rzecznik Praw Pacjenta
Szpitala Psychiatrycznego

Departament ds. Zdrowia Psychicznego
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa
tel. 664 014 587

e-mail: s.sobierajski@rpp.gov.pl

Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

  • ✔ Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego
  • ✔ Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów
  • ✔ Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta
  • ✔ Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez szpital psychiatryczny

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design