EN
  • Strona główna
  • Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez rozwój koordynowanej opieki nad pacjentami z wykorzystaniem zakupionego, innowacyjnego sprzętu medycznego

Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez rozwój koordynowanej opieki nad pacjentami z wykorzystaniem zakupionego, innowacyjnego sprzętu medycznego


Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez rozwój koordynowanej opieki nad pacjentami z wykorzystaniem zakupionego, innowacyjnego sprzętu medycznego” nr RPKP.06.01.01-04-0004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego na potrzeby Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ramach chirurgii. W wyniku realizacji projektu poradnia specjalistyczna – chirurgiczna funkcjonująca w ramach AOS tj. w Centrum Medycznym Gizińscy Spółka z o.o., wyposażona zostanie w wysokiej jakości sprzęt medyczny, a dzięki temu mieszkańcy Bydgoszczy zyskają dostęp do opieki medycznej o wysokim standardzie.

Beneficjentem projektu jest Centrum Medyczne Gizińscy Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 372 730,00 zł brutto.

Wkład UE (EFRR) wynosi 186 365,00 zł brutto.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do świadczeń leczniczych oraz poprawa jakości świadczonych usług medycznych prowadzonych w warunkach ambulatoryjnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w zakresie chirurgii.


Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design