EN

Nowa oferta w poradni psychologicznej

Nowa oferta w poradni psychologicznej - ilustracja

8 kwietnia 2015 Leczenie

Informujemy, że Centrum Medyczne Gizińscy specjalizuje się w profesjonalnej diagnozie psychologicznej.

W ramach diagnozy oferujemy:

  • badania neuropsychologiczne pozwalające na ocenę typu i głębokości zaburzeń procesów pamięciowych i innych funkcji poznawczych i wykonawczych,
  • ocenę poziomu inteligencji,
  • określenie typu zaburzeń osobowości,
  • diagnozę kompetencji społecznych.

Wyniki badań psychologicznych mogą, między innymi:

– pomóc określić słabe i mocne strony, poznać iloraz inteligencji,

– pomóc zrozumieć zachowanie i określić specyficzne problemy oraz być punktem wyjścia do planowania psychoterapii lub szkoleń i treningów,

– być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego,

– być pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej.

Całościowa diagnoza psychologiczna złożona jest z trzech etapów:

1 ETAP:

To 50-minutowe spotkanie konsultacyjne z psychologiem diagnostą mające na celu określenie na podstawie badania i zebranego wywaidu odpowiedniej dla pacjenta baterii narzędzi diagnostycznych.

2 ETAP:

Przeprowadzenie przez psychologa-diagnostę badań przy użyciu dobranych narzędzi testowych.

Ilość spotkań ustalana jest indywidualnie i jest ona uzależnioan od doboru narzędzi testowych oraz predyspozycji pacjenta.

3 ETAP:

Spotkanie podsumowujące z psychologiem-diagnostą, przedstawienie diagnozy psychologicznej ze szczegółowym omówieniem, wnioskami i zaleceniami.

Po wizycie pacjent otrzymuje pełen raport z przeprowadzonych testów w formie całościowej, funkcjonalnej diagnozy psychologicznej.

Koszt wizyty: 100 zł

Rejestrować się można osobiście lub telefonicznie pod następującymi nr tel. 52 345 50 80 lub 607-810-166

Udostępnij wpis: Facebook Twitter

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design