EN

Cennik komercyjny

UWAGA! Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Cennik komercyjny:

L.P. RODZAJ BADANIA CENA BRUTTO
1. Morfologia + rozmaz 8,00
2. Retikulocyty 8,00
3. OB 5,00
4. Sód 4,00
5. Potas 4,00
6. Wapń całkowity 5,00
7. Stężenie transferazy/AHCV 25,00
8. Żelazo 5,00
9. Ołów 80,00
10. Mocznik 4,00
11. Kreatynina 5,00
12. Glukoza 5,00
13. Proteinogram 20,00
14. Albuminy 5,00
15. Białko całkowite 5,00
16. Kwas moczowy 5,00
17. Cholesterol całkowity 5,00
18. Cholesterol HDL 5,00
19. Cholesterol LDL 5,00
20. Trójglicerydy 5,00
21. Lipidogram 20,00
22. Bilirubina bezpośrednia 4,00
23. Fosfataza alkaiczna 5,00
24. Bilirubina całkowita 4,00
25. GGTP 4,00
26. AST 4,00
27. ALT 4,00
28. ALA 40,00
29. Amylaza 5,00
30. VDRL 8,00
31. ACP 10,00
32. CK 6,00
33. RF 8,00
34. ASO 6,00
35. TSH III generacja 12,00
36. Antygen HBS – Ag HBS 12,00
37. Posiew wymazu z gardła 35,00
38. Badanie ogólne moczu 5,00
39. Posiew moczu z antybiogramem 35,00
40. Badanie ogólne kału 30,00
41. Badanie ogólne kału na krew utajnioną 18,00
42. Posiew kału 40,00
43. Badanie kału na obecność pasożytów metodą hodowlaną (1x) 25,00
44. INR 6,00
45. CRP 6,00
46. APTT 6,00
47. PSA całkowity 16,00
48. Fibrynogen 8,00
49. Badanie EKG 25,00
50. USG jamy brzusznej 100,00
51. RTG klatki piersiowej AP 30,00
52. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 30,00
53. Gastroskopia 240,00
54. Spirometria 35,00
55. Audiogram 25,00
56. HIV RB (test potwierdzenia) 25,00
57. HIV AG AB 500,00
58. Konsultacja internistyczna 65,00
59. Konsultacja kardiologiczna 65,00
60. Konsultacja neurologiczna 65,00
61. Konsultacja psychiatryczna 65,00
62. Konsultacja okulistyczna 65,00
63. Konsultacja laryngologiczna 65,00
64. Konsultacja dermatologiczna 65,00
65. Konsultacja ortopedyczna 65,00
66. Konsultacja psychologiczna 65,00
67. Konsultacja pulmonologiczna 65,00
68. Konsultacja diabetologiczna 65,00
69. Konsultacja stomatologiczna 65,00
70. Konsultacja gastrologiczna 65,00
71. Echo serca 80,00
72. Oznaczanie grupy krwi (1x) 25,00
73. Oznaczanie grupy krwi z wpisem do dokumentów (2x) 50,00
74. Badanie i wydanie orzeczenia dla kierowców kat A, B,C,D 200,00
75. Badanie i wydanie orzeczenia przez lekarza medycyny pracy 45,00
76. Badania sanitarno-epidemiologiczne (3 x badanie kału) + orzeczenie 165,00
77. Badanie psychotechniczne kierujących pojazdami kat B w ramach realizacji obowiązków służbowych 100,00
78. Badanie psychotechniczne operatorów wózków widłowych, dźwigów, żurawi i suwnic, koparek, koparko-ładowarek, HDS i innego sprzętu inżynieryjno-budowlanego 90,00
79. Ciemnia – badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie 50,00
80. Badania psychotechniczne z zakresu psychologii transportu
(kandydaci na kierowców, kierowcy zawodowi, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, przewożących wartości pieniężne, instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy taxi, sprawcy wypadków drogowych, kierowcy po utracie prawa jazdy)
150,00
81. Duplikat orzeczenia 20,00

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design