PL
Narodowy Fundusz Zdrowia - Logo
List of services refunded by the National Health Fund (NFZ)
  • Home
  • News
  • WARSZTAT ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI !!!

Categories

Archives

WARSZTAT ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI !!!

WARSZTAT ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI !!! - ilustracja

4 marca 2016 Leczenie

Serdecznie zapraszmy rodziców z dziećmi w wieku 9-12 lat do wzięcia udziału w warsztacie rozwijania umiejętności społecznych dla dzieci.

Zajęcia adresowane są do dzieci nieśmiałych, zahamowanych, z niską samooceną; do dzieci mających problemy z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych i otwartym wyrażaniem własnych poglądów oraz trudnościami z przeciwstawianiem się wpływom otoczenia. Warsztat skierowany jest także do wszystkich, którzy pragną pogłębić wiedzę o sobie w relacjach społecznych i udoskonalić umiejętności interpersonalne.

Cele zajęć:

wzmacnianie poczucia własnej wartości uczestników;

rozwijanie umiejętności radzenia sobie z lękiem w sytuacjach społecznych;

pokonywanie nieśmiałości;

zwiększenie samoświadomości emocjonalnej i doskonalenie umiejętności wyrażania

emocji;

pogłębienie zdolności do empatycznego odczuwania i rozumienia drugiego człowieka – uwrażliwienie na przeżycia innych ludzi;

doskonalenie technik nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z drugim człowiekiem;

obrona własnych przekonań bez poczucia winy i naruszania praw oraz godności drugiego

człowieka;

odreagowanie napięć emocjonalnych, relaksacja, wizualizacja.

Informacje dodatkowe:

warsztat prowadzony przez psychologa z wieloletnim doświadczeniem w terapii grupowej dzieci

zajęcia odbywają się raz w tygodniu w „Centrum Medycznym Gizińscy”, trwają około 80 minut

koszt: 140 zł miesięcznie

zapisy pod tel.: 607 810 166 , decyduje kolejność zgłoszeń

Share: Facebook Twitter

Related news

Appointments

Appointments are accepted
from Monday to Friday
between 8.00 AM - 8.00 PM

phone: +48 52 345 50 80
fax: +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. All rights reserved.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design