EN
  • Strona główna
  • Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Gizińscy sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Gizińscy sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Centrum Medyczne Gizińscy Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Nr Umowy: POIR.03.04.00-04-0387/20-00 , Dotacja na kapitał obrotowy dla Centrum Medycznego Gizińscy sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Zakres rzeczowo-finansowy projektu zakłada utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 267 412,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 267 412,44 zł

Rejestracja

Rejestracja czynna
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 - 20.00

tel. +48 52 345 50 80
tel. +48 52 506 57 57
fax +48 52 366 50 25
@: rejestracja@gizinscy.pl

© Centrum Medyczne Gizińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Branding / Design: Inspect™ Brand & Web Design