Home/Aktualności/Otwarcie Centrum Psychiatrii oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego

Otwarcie Centrum Psychiatrii oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego

Otwarcie Centrum Psychiatrii oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego

12 kwietnia 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Psychiatrii oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego przy Centrum Medycznym Gizińscy. Centrum stanowi od 35 lat przedsięwzięcie rodzinne, którego misją, jako jednego z najlepszych ośrodków medycyny w regionie, jest zapewnianie kompleksowej opieki medycznej. Dążąc do gwarantowanego zadowolenia pacjentów Centrum stosuje w holistycznym podejściu do zdrowia świadczenie wysokiej jakości usług medycznych. Na uroczystość zaproszeni zostali liczni goście, wśród nich znaleźli się:
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
• Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski
• Przewodnicząca Rady Miasta – Monika Matowska
• Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii – prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz
• Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy – prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
• Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej – Agnieszka Bańkowska
• Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
• Prof. dr hab. n. med. Marek Harat
• Dr hab. Wiktor Dróżdż, prof. UMK
• Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy – Krzysztof Tadrzak
• Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego – Wiesław Kiełbasiński

Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszczy Jana Gesska reprezentował Artur Szubert Kierownik działu Świadczeń Opieki Długoterminowej, Psychiatrycznej i Świadczeń Kontraktowych. Obecni byli także przedstawiciele wielu jednostek medycznych z regionu.
Ponadto w uroczystości wzięli udział architekci Maciej Gajownik i Szymon Muszyński z firmy GM Architekci sp. z o.o. oraz przedstawiciele głównego wykonawcy firmy Lech sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w osobach Właściciela Lecha Różyckiego i Prezesa Jacka Rybaka.

W symboliczny sposób wstęgę przecięli:
• Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
• Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski
• Wiceprezes Centrum Medycznego Gizińscy – dr n. med. Włodzisław Giziński

W programie uroczystości znalazły się wystąpienia założyciela Centrum dr n. med. Włodzisława Gizińskiego, który zaprezentował rys historyczny powstania Centrum, a następnie Jędrzej Giziński, pełniący od ponad 15 lat funkcję Prezesa przedstawił w ujęciu statystycznym wzrost potrzeb w zakresie opieki psychiatrycznej, a Dyrektor Centrum Psychiatrii dr n. med. Lech Giziński określił cele i zadania Centrum Badawczo-Rozwojowego w poszukiwaniu nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych dla osób cierpiących na najpoważniejsze zaburzenia psychiczne. Uroczystość uświetnił wykład dr hab. Daniela Soboty prof. IFiS PAN pt” Rozum i jego cień”.
Centrum Medyczne Gizińscy pragnie dalej doskonalić się i rozwijać wykorzystując aktualne osiągnięcia naukowe stosując najnowocześniejsze metody leczenia. Stawiając na pierwszym miejscu życie i zdrowie pacjentów, za najważniejszą w swojej działalności uznaje jakość, bezpieczeństwo i kompleksowość usług medycznych oraz dbałość o satysfakcję pacjenta, poprzez zapewnianie najwyższych standardów opieki medycznej.
Na zakończenie głos zabrali również zaproszeni goście. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych, kredytu oraz środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

wlodzislaw-gizinski-na-mownicy
goście na otwarciu Centrum Psychiatrii Gizińscy
Włodzisław Giziński przemawia przed zebranymi gośćmi otwarcie Centrum Psychiatrii 12 kwietnia
Prezydent Rafał Bruski na otwarciu Centrum Psychiatrii Gizińscy
przeciecie-wstegi-otwarcie-centrum-psychiatrii-gizinscy
Rafał Bruski wręcza prezent Włodzisławowi Gizińskiemu
Prezes Jędrzej Giziński na mównicy - otwarcie Centrum Psychiatrii Gizińscy
Jędrzej Giziński wręcza referencje dla Lech Sp z o.o.
Rafał Bruski przemawia z mównicy
Katarzyna Gizińska otrzymuje prezent od marszałka Piotra Całbeckiego
Katarzyna Gizińska pokazuje prezent od Marszałka Piotra Całbeckiego